Orbit

105學年度第2學期優良學生書卷獎

  • 2017-11-02
  • 伍 姜燕

公告
105學年度第2學期優良學生書卷獎
                                                   
機械一甲 張家銘
機械一甲 劉展宏
機械一乙 姚昱成
機械一乙 徐浩瑜
機械二甲 呂晟瑋
機械二甲 吳宇倫
機械二乙 施庭宇
機械二乙 蕭 逸
機械三甲 李偉瑜
機械三甲 曹顥嚴
機械三乙 簡劭宇
機械三乙 林哲名
夜機械三 吳御揚
夜機械三 葉信宏恭喜以上獲獎同學,惠請
得獎同學至系辦公室領取獎狀