Orbit

年度 2009
全部作者 Chi-Yuan Lee; Shuo-Jen Lee; Yuh-Chung Hu; Wen-Pin Shih; Wei-Yuan Fan; Chih-Wei Chuang
論文名稱 “Real Time Monitoring of Temperature of a Micro Proton Exchange Membrane Fuel Cell,” Sensors, 9, 1423-1432. (SCI impact factor 1.905)
發表日期 2009-04-01
檔案
  • 331_24b16fc7.pdf